Mineralen en sporenelementen: levensnoodzakelijk

Voor de stofwisseling de groei van de jongen, de rui en het vliegvermogen zijn mineralen levensnoodzakelijk. Ze leveren de bouwstenen voor het weefsel en het skelet, de spieren kraakbeen, de huid en de veren en in de samenstelling van het bloed.

Verder zijn ze nodig voor het functioneren van  de gal en maagsappen, schildklier, hormonen (b.v. de hypofyse), het speeksel, voortplantingsorganen, de aanmaak van darmsappen, het voortplantingorganisme zoals de eicellen, het sperma, de kropmelk, etc.                                  
                         
Als er minerale tekorten zijn, kan dat grote gevolgen hebben voor de voortplanting, de vliegprestaties, de ontwikkeling dan de rui, de groei en ontwikkeling van de jongen, de sterkte van de botten en de vatbaarheid van ziektes.

Je zult je wellicht afvragen: wat zijn nou eigenlijk mineralen en sporenelementen en kun je er ook teveel van geven?

Te weinig mineralen geven is onverstandig maar we kunnen ook te scheutig zijn. Door het geven van teveel keukenzout kan een acute natrium - chloorvergiftiging ontstaan. Dat kan ontstaan door veel te hoge zoutgehaltes in kuikenmineralen.

Wat heeft een duif eigenlijk nodig?
Een duif in de vrije natuur zal zelf zijn behoefte afdekken. Zij vindt daar alles was ze nodig heeft. Wij houden de duiven echter thuis en zullen die natuur moeten nabootsen.

Dat is niet gemakkelijk. Daarom kunnen ze ziek worden als wij ze niet goed verzorgen. Een ruim assortiment van goede producten is daarom een noodzaak op elk duivenhok.

Soorten:
Er zijn 7 essentiële mineralen en 11 sporenelementen. Zijn de gehaltes hoger dan 100 mg per kg, dan spreken we van mineralen. Zijn de gehaltes veel kleiner, dan spreken we van sporenelementen of micro-elementen.

Alle mineralen en sporenelementen hebben alle hun specifieke functie. Daarom is het van belang producten te ontwikkelen die geen tekorten toelaten.

Calcium / fosfor verhouding
De belangrijkste en bekendste mineralen zijn calcium (Ca) en fosfor (P). De meest gewenste Ca/P verhouding voor duiven ligt tussen 1 : 1 en 2 tot 1.
Ze mag zeker niet groter zijn dan 6 tot 1 en zeker niet kleiner dan 1 tot 1.

In duivenvoer is veel meer fosfor dan calcium aanwezig: Ca/P = 1 : 4 of zelfs 1 : 5 in de mengelingen met minder peulvruchten Het is daarom goed op te letten dat het calciumgehalte van de mineralen een stuk hoger ligt dan het fosfor gehalte, anders wordt het alleen maar erger.

Ook dient er dagelijks vers grit op de hokken te staan. Bij een tekort aan Ca wordt er teveel Ca van de beenderen weggenomen, wat zal resulteren in weke, poreuze beenderen, dunne eischalen etc. Te hoge Calciumgehaltes hebben een negatief effect op het metabolisme van fosfor, mangaan en zink.

Fosfor (P). Ongeveer 1% van het totale lichaamsgewicht van de vogel bestaat uit fosfor. Hiervan bevindt zich ca. 80% in het beenweefsel. Het element fosfor is ontzettend belangrijk. Het speelt namelijk bij vrijwel alle stofwisselingsprocessen een rol. Fosfor is een onderdeel van eiwitten en vetachtige stoffen. Fosfor kennen we in drie vormen, te weten minerale, plantaardige en dierlijke. De minerale en dierlijke vorm zijn voor de vogel geheel beschikbaar,

Organische mineralen.
In vele plantensoorten, groentes, zeewier en zeealgen bevinden zich waardevolle mineralen en sporenelementen. Ook zeer waardevolle mineralen vinden we in laagveengebieden. Afgestorven plantenresten van vele duizenden jaren geleden.

Deze planten en bomen groeiden in tijden dat het milieu veel zuiverder was dan nu. Van het veen of “Moor” is gebleken, dat ze voor duiven heel goed opneembaar zijn. Zij zorgen zelfs voor een betere darmwerking.
 
Ook leem bevat veel mineralen en wordt verwerk in vele Backs producten. De structuur van leem is dusdanig, dat het oppervlakte heel groot is en daardoor veel toxische stoffen weg kan vangen.

Dat waren zo enkele mineraalbronnen. De variatie bij Backs is bijzonder groot. Aan u de keus.